archív

naše vystúpenia v máji 2013

18. mája sme sa zúčastnili na 6. ročníku prehliadky seniorských speváckych súborov s názvom „Slnko v nás“, ktorý organizovala spevácka skupina „Obstrléze“. Vystúpenie trvalo cca 15 minút a svojou kvalitou sa dá zaradiť medzi tie vydarené. Na záver Prehliadky boli udelené diplomy za účasť pre všetky súbory. Na návrh usporiadateľov, aby si všetci spoločne zaspievali pieseň odznela známa „Morava“. Vcelku možno podujatie hodnotiť pozitívne.

25. mája sa uskutočnil jubilejný X. ročník Krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov organizovaný Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava. Jubilejného ročníka prehliadky sa zúčastnilo 8 súborov a 1 súbor mimosúťažne. Na úvod sa prítomným v preplnenej sále prihovorila predsedníčka KO JDS Bratislava Dr. Emília Michalíková, ktorá privítala aj vzácnych hostí, primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, ktorý nad podujatím prevzal záštitu, ako doteraz každý rok, a tiež pozvaných zástupcov jednotlivých regionálnych organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Prehliadku otvoril Folklórny súbor Radosť. Po nich sme ešte videli a počuli ženskú spevácku skupinu Mikulášanka z Plaveckého Mikuláša, ženskú skupinu Susedy z Bratislavy-Vrakune, spevácky súbor Senior Račan z Bratislavy-Rače, spevácky súbor Senioranka z Bratislavy- Karlovej Vsi, spevácky súbor Dúbravanka z Bratislavy-Dúbravky, spevácky súbor Melódia z Bratislavy-Petržalky, spevácky súbor Čatajan z Čataja a prehliadku mimosúťažne uzavrel folklórny súbor Slovácky krúžek a Skaličané.
Skvelá a žičlivá atmosféra v sále, elán a energia vyžarujúca zo všetkých účinkujúcich bez výnimky a, v neposlednom rade skvelá organizácia to sú hlavné atribúty, ktorými sa dá toto milé podujatie charakterizovať. Sú, zároveň zárukou do budúcnosti, že slovenská ľudová pieseň nezanikne, ale bude aj naďalej s láskou odovzdávaná nasledujúcim generáciám.

30. mája sme sa v daždi a vetre poberali do Bratislavy, kde sme mali vystúpiť na „Guláš party“, ktorú pre seniorov z III. bratislavského obvodu organizoval Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto v areáli na Kuchajde. Od rána sme úpenlivo sledovali oblohu, ale zdalo sa, že naše nádeje na zlepšenie počasia zostanú nebom nevypočuté. Organizátori sa však nevzdávali, guľáš sa varil a ani dážď ani vietor ich nadšenie nemohli schladiť. Krátko pred začiatkom bolo rozhodnuté, že akcia sa prenesie do pohostinného tepla priestorov Klubu dôchodcov na Vajnorskej 51. Priestory neporovnateľne menšie, ale o to prívetivejšie. Veď nenadarmo platí, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Teplá náruč organizátorov nám, vyfúkaným a zmoknutým, dala pri šálke horúceho čaju zabudnúť na prežité útrapy. Onedlho sa sála do prasknutia naplnila seniormi a tak sa naše vystúpenie mohlo začať. Hoci sme stáli tesne pri všade sediacom publiku, tá úžasná a žičlivá atmosféra len podčiarkla kvalitu nášho vystúpenia, za čo nás naše obecenstvo odmenilo skandovaným potleskom a vyžiadalo si prídavky. Samozrejme, že sme radi vyhoveli. Ovácie, ktoré nám vďačné obecenstvo pri odchode pripravilo vyvolali v nás veľké emócie a mnohým z nás vohnali slzy do očí. Po vystúpení nám organizátori vyjadrili uznanie a spokojnosť s vystúpením a a hneď si objednali naše ďalšie vystúpenie na akcii „Babička a dedko roka 2013“, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom centre Bratislava – Ružinov.