archív

naše vystúpenia v júni 2012

* Folklórne divadlo RADOSŤ

– Spevohra „Keď chcem dievku vydať“
Miesto: Stredisko kultúry Bratislava – Nové mesto, Vajnorská 21

* Pesničkári pezinskí

– Pásmo ľudových piesní na IX. sneme Jednoty dôchodcov Slovenska
Miesto: Hotel Nivy Bratislava