2020

Náš súbor sa veru za 1.polrok 2020 nemá čím pochváliť. Nelíši sa tým zrejme od iných združení, súborov a ostatných kultúrnych zložiek a inštitúcii. Prepadol nás COVID 19 a na základe vydaných nariadení, opatrení  a zákazov krízového štábu a vlády Slovenskej republiky sme našu činnosť museli nielen obmedziť, ale úplne prerušiť.

21. januára sme sa po vianočnej a novoročnej prestávke zišli v Hostinci pod Hruškou v Pezinku na Cajle, kde sme zhodnotili rok 2019 a naplánovali si rok 2020.

Okrem týždenných pondelňajších skúšok  sme si naplánovali tradičné  koncerty, jarný v máji a jesenný  na konci novembra. 1.- 5. mája sme mali cestovať do Tatranskej Lomnice,  zúčastniť sa   1. stretnutia – súťaže  seniorských folklórnych súborov o Tatranský pohár. V júni sme boli pozvaní  na  vystúpenie pri  príležitosti výročného stretnutia EVIRS -Rytierov   vína, s naším úspešným programom z koncertu Radosť na víne. Okrem toho nás čakali klasické vystúpenia v Domovoch sociálnych služieb.  Nič z toho sa neuskutočnilo. Poslednú skúšku sme absolvovali 2. marca. Odvtedy sme v kontakte len cez mailové správy.  Náš umelecký vedúci Ing. Štefan Šalát nás  síce hojne zásobuje  pesničkami a melódiami  krásnych piesní zo všetkých regiónov  Slovenska,  ale to  nenahradí  naše  spoločné stretnutia. Môžeme len dúfať, že tento  šedivý  čas sa čoskoro skončí  a my sa vrátime  do nášho klasického  skúškového  režimu. Snáď sa  časom  vyskytne aj nejaké vystúpenie, a budeme  môcť vytiahnuť Snáď sa časom vyskytne aj nejaké vystúpenie a budeme môcť vytiahnuť naše smutno visiace kroje zo skríň. Taktiež veríme, že aspoň časť z plánovanej činnosti na tento rok sa podarí absolvovať v 2.polroku 2020. Držme si palce.

Po neplánovaných  prázdninách v jarných mesiacoch roku 2020 sme sa 1. júna opäť stretli v obvyklý skúškový deň. Umožnila nám to, po predchádzajúcom zoznamovacom stretnutí s vedením súboru, nová pani riaditeľka Kultúrneho centra v Pezinku Mgr. Monika  Luknárová. Potešila nás  jej ústretovosť, a po rozhovore s ňou aj presvedčenie, že je to osoba so skúsenosťami  v predmete jej činnosti. Vzbudila v nás očakávania, že  doterajšie aktivity nášho súboru v súčinnosti s Mestom Pezinok a Kultúrnym centrom budú pokračovať prinajmenšom v doterajšej línii. Stretli sme sa všetci,  zdraví  a plní  speváckeho očakávania. Samozrejme príchod, zvítanie, sedenie a celú skúšku sme absolvovali   so zachovaním všetkých predpísaných protiepidemiologických opatrení. V skúškach pokračujeme pravidelne každý pondelok. Prázdniny sme si vyčerpali na jar, tak sme si povedali, že letné  nebudú.

Na požiadanie pani riaditeľky KC  a pani viceprimátorky  Mgr. Márie  Wagingerovej  sme 15. júna  s radosťou zaspievali  obyvateľom zariadení sociálnych služieb DSS na  Hrnčiarskej ulici a ZOS na Komenského ulici  v Pezinku. Potešili sme ich  po dlhodobej odlúčenosti od rodiny a priateľov a podaktorí si s nami aj zanôtili.

29. júna sa náš súbor stretol v hostinci Jágerka,  Naša vedúca  Mgr. Mária Miškeríková  privítala všetkých prítomných a zablahoželala  v mene súboru  všetkým veľkým aj malým oslávencom z 1.polroka 2020. Po gratuláciách nás oslávenci  uhostili a potom sme pokračovali v skúške až do záverečnej, až kým sa nášmu umeleckému vedúcemu Ing. Štefanovi  Šalátovi  nezasekli klapky na akordeóne.

Korona, či COVID-19 ochromili celý svet. Možno len teraz si ľudia uvedomujú, čo znamená zdravie ľudí pre ich pokojný život. Netreba vojen, nesvárov, ale stačí jeden vírus a hneď je všetko naopak. Náš spevácky súbor mal v roku 2020 veľké plány, ktoré boli samozrejme spojené so skutočnosťou, že život bude prebiehať v normálnych podmienkach, na ktoré sme boli až do marca 2020 zvyknutí. Od začiatku marca však vieme, že musíme sa prispôsobovať novým zdravotným podmienkam. To však neznamená, že nás nejaký vírus odstavil od našej „radosti“ v Radosti. Museli sme na určitý čas obmedziť naše aktivity, či už v nacvičovaní nových piesní do programov pre našich fanúšikov a stretávaní sa v Kultúrnom centre v Pezinku, resp. museli sme vynechať nielen náš jarný pravidelný koncert v Pezinku, ale i ďalšie vystúpenia, ktoré boli pre epidémiu vírusu zrušené.

Aj napriek tomu sa život v Radosti nezastavil. Podarilo sa nám od začiatku roka zrealizovať niekoľko vystúpení. Prvým sme sa na vyzvanie Mestského úradu v Pezinku, aj za aktívnej účasti pani viceprimátorky Mgr. Márie Wagingerovej, predstavili práve tým, ktorí boli v týchto pohnutých epidemiologických časoch najviac izolovaní – naši dôchodcovia. 15. júna sme zrealizovali dve takéto vystúpenia, a to v DSS Pezinok na Hrnčiarskej ulici a následne v Zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku na Komenského ulici. Ozvučenie nám zabezpečilo Kultúrne centrum, konkrétne pán Dušan Polák. Predstavili sme náš program, zostavený z piesní z oblasti Liptova, Myjavy, Gemera, ale odzneli aj piesne o robote. No a po vystúpení, ako už býva zvykom, sme si s našimi milými divákmi aj spoločne zaspievali. 27. júla 2020 sme obdobný program uviedli aj pre dôchodcov v Zariadení pre seniorov CASA Slovensko v Kučišdorfskej doline. Vidieť na tvárach ľudí úsmev a spokojnosť boli pre nás skutočne odmenou za vynaloženú snahu spríjemniť im krásne chvíle na sklonku života.

Významným počinom boli aj vystúpenie pri otváraní pivníc v Modre 25.júla, kde sme sa mohli prezentovať viac ako 30 piesňami o víne, vinohradoch a vinároch. Ohlas na vystúpenie u prítomných potvrdil, že ľudia, napriek neprajnému vývoju epidémiu nezabudli sa aj psychicky odviazať od problémov, stretnúť sa pri dobrom jedle a vínku a započúvať sa do krásnych ľudových piesní, ospevujúcich vinárov a ich náročnú prácu a jej výsledky.

Vystúpenie na stretnutí členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu 22. augusta v Slovenskom Grobe v Pivnici u Zlatej husi bolo famózne. Bolo nad slnko jasné, že ideme hrať pre tých, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na dobrom mene slovenských vín nielen doma, ale aj v zahraničí a ktorí aj náležite vedia oceniť našu snahu o prezentáciu „vinárskych“ piesní, zostavených podľa jednotlivých slovenských vinárskych oblastí. Aj po programe bolo ťažké sa s účastníkmi tohto významného stretnutia rozlúčiť. Príčina bola jednoduchá – no samozrejme chuť zaspievať si svoje obľúbené piesne s prispením našich spevákov a za zvukov akordeónu.

Korona vystrájala aj naďalej a tak bolo veľmi diskutabilné, či bude povolené aj vystúpenie profesionálneho súboru PUĽS z Prešova, ktorého „predskokanom“ na pôvodne plánovanom vystúpení v amfiteátri v Pezinku mal byť náš súbor. Boli sme poctení, že môžeme sa prezentovať našim vystúpením pred takýmto uznávaným súborom. Nakoniec bolo vystúpenie oboch súborov presunuté do Kultúrneho centra v Pezinku a bolo plné nezabudnuteľných piesní Radosti a perfektného výkonu hudby, spevákov a tanečníkov PUĽS-u.

Ani život v samotnom súbore sa jeho „izolovaním“ do domáceho prostredia nezastavil. Umelecký vedúci súboru nepoľavuje vo svojej práci a počas „domáceho väzenia“ pripravil pre spevákov a speváčky veľké množstvo nových piesní. Súbor pod jeho vedením sa jeho príchodom snaží obsiahnuť krásu slovenského folklóru vo veľkom množstve jeho rôznorodosti podľa jednotlivých regiónov Slovenska. V súčasnosti už súbor spieva piesne z Myjavy, zo Záhoria, z Liptova, z Gemera, zo Šariša. V poslednom čase začal súbor nacvičovať piesne z Horehronia a z Hontu a pripravuje svoj špeciálny program na jesenný jubilejný koncert k 15. výročiu založenia Folklórneho súboru Radosť aj za účasti našich priateľov z Valašského Meziříčí zo súboru Polajka. Len aby nám do toho zase neprišli také obmedzenia, že sa táto významná akcia nebude môcť uskutočniť.

A čo do budúcnosti. Umelecký vedúci súboru pripravuje piesne z oblasti Podpoľania, Hrochote a Očovej, Podunajska, Terchovej, Tekova a Trenčianska a v neposlednom rade z Terchovej a Zemplína. Myslím, že naši fanúšikovia sa majú na čo tešiť do budúcnosti a my si len spoločne prajme, aby nám pre našu činnosť priali všetky potrebné zdravotné, ekonomické a spoločenské podmienky tak, aby sme mohli i naďalej rozvíjať našu činnosť pre radosť nás všetkých.

Chceme ešte požiadať o pomoc a podporu pri našom dlhodobom cieli – vydanie nášho samostatného CD s nahrávkami piesní bohatého repertoáru nášho súboru. Okrem návštevy našich koncertov by si tak mohli naši priaznivci aj v súkromí vypočuť piesne, ktoré poznajú z našich koncertov.

Ing. Štefan Šalát, umelecký vedúci