2014

9. marca sme vystúpili premiérovo so svojím novým programom vo Viničnom kde sa uskutočnila výročná hodnotiaca schôdza miestnej organizácie dôchodcov.

26. marca sme spievali na Výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov.

29. marca sme si overili svoje schopnosti na súťaži „Konc jak živé“ v prednesoch ľudových rozprávačov, tancoch a sólových či duetových spevoch v Gajaroch, ktorú organizovalo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pre bratislavský kraj. Naši speváci získali niekoľko ocenení a diplomov, čo nás veľmi potešilo a povzbudilo.

 


(fotografie sú z fotogalérie Folklórneho súboru Slnečnica – Sunečník)

9. mája sme vystúpili v Kultúrnom centre v Pezinku s pásmom slova a piesní pod názvom „Máj, lásky čas“

Zostrih z vystúpenia nájdete tu

23. mája sme vycestovali do Valašského Meziříčí, kde sme vystúpili so svojim programom ako hosť na „Jarnom koncerte Mužského pěveckého sboru BESEDA“. Bola to významná udalosť v živote nášho súboru a všetci sme sa na ňu poctivo pripravili.

Samotný priebeh cesty však určil, že to vôbec nebude hladká záležitosť! Pätnásť kilometrov od Piešťan sa ozvala silná explózia a diera v pneumatike poslala autobus do najbližšieho pneuservisu v Piešťanoch, kde bolo koleso vymenené a cesta mohla pokračovať. Do cieľa sme však prišili s dvojhodinovým oneskorením, čo spôsobilo komplikácie, pretože blížiaci sa začiatok koncertu neumožnil obom súborom riadne si spoločne precvičiť skladby, ktoré mali pripravené pre spoločné vystúpenie.

Divadelná sála Paláca Žerotínú bola o 18. hodine slušne zaplnená aj napriek krásnemu počasiu, ktoré viac láka ľudí na pobyt v prírode. Naše polhodinové vystúpenie si vyslúžilo obrovský aplauz a vďačné publikum si vytlieskalo prídavok! Potom potešil prítomných svojím krásnym koncertom MPS BESEDA a na záver oba súbory spoločne zaspievali 3 skladby: „Canticorum iubilo“ od F.G. Händla, upravenú slovenskú ľudovú pieseň „Sadaj slnko“ a na záver odznela Janáčkova „Miluješ-li mňa“ pod dirigentskou taktovkou Stanislava Machanca.

Na záver prijala naša vedúca Mgr. Mária Miškeríková od organizátorov koncertu kyticu ruží a ako upomienku na „Jarný koncert 2014“ veľký keramický zvon spolu s ubezpečením, že sa určite nejednalo o ojedinelý spoločný projekt.

Možno konštatovať, že sme v tejto náročnej skúške obstáli aj napriek tomu, že z objektívnych príčin nebolo spoločné spievanie oboch súborov riadne zosúladené.

Po koncerte usporiadali hostitelia milé posedenie pri guláši z diviny a pri lahodnom moravskom vínku. Pozdrav z Pezinka v podobe iskrivého vínneho moku odovzdal hostiteľom priaznivec Folklórneho súboru RADOSŤ Ing. Milan Grell, majiteľ firmy GRAFIT – Milan Grell, ktorý nás na tejto dobrodružnej ceste sprevádzal a naše vystúpenie tiež podporil štedrým potleskom.

Do Pezinka sme sa vrátili až po polnoci. Všetci zúčastnení si z Valašského kráľovstva odniesli hlboký zážitok a dobrý pocit zo svojho zo svojho vystúpenia.

9. júla na starobylom hrade Devín opäť zneli hymnické a z národného hľadiska významné piesne, ktoré do jednotného spevníka, ako výraz vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na Veľkú Moravu spracoval autor projektu Posolstvo piesní Slovensku a svetu doc. Viliam Ján Gruska. Druhý ročník tohto unikátneho podujatia sa uskutočnil v na pravé poludnie, keď sa na vyše 50 vrchoch, pahorkoch a historicky významných miestach slovenských dejín i prítomnosti rozospievali hrdlá tisícov spevákov z rôznych zoskupení chrámových i folklórnych pod pomyselnou dirigentskou taktovkou autora projektu. Hneď úvodné piesne v staroslovienčine „Otče náš“ a „Viruju“, ale tiež piesne z katolíckych i evanjelických kancionálov, piesne vlastenecké, ľudové i zľudovené, podporili ekumenický charakter podujatia. Náš súbor mal opäť tú česť byť súčasťou tohto veľkolepého podujatia. Ani horúce poludňajšie slniečko nemohlo odradiť spevákov od nadšeného, oduševneného spievania, ku ktorému sa pridávali aj okoloidúci návštevníci starobylého hradu. Svojím nadšením nešetril ani mladý študent z ďalekej Kolumbie, ktorý si odniesol do vlasti spoločnú fotografiu. Opäť sa raz potvrdila aj kvalita našich spevákov, keď dvaja sólisti Eva Frťalová a Pavol Nagy dostali dôveru organizátorov a sólovo zaspievali piesne „Viruju“ a „Keby som bol vtáčkom“. Na záver odznela ľudová pesnička „Kopala studienku“, ktorej melódia, spolu s vlasteneckým textom Janka Matušku, sa pred 170 rokmi stala súčasťou slovenskej štátnej hymny. Srdečná vďaka doc. V.J. Gruskovi a jeho pomocníkom za vytvorenie a zorganizovanie jedinečného projektu, ktorý sa určite stane posolstvom medzi generáciami.20. augusta uskutočnilo sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku stretnutie knihovníkov z celého Slovenska. Náš Folklórny súbor mal to potešenie účastníkom stretnutia zaspievať krásne ľudové piesne zo svojho repertoáru. V polhodinovom vystúpení odzneli najmä veselé a temperamentné piesne, ktoré poslucháčov príslušne uvoľnili a „dostali do varu“,takže okrem „Radostníkov“ zakrátko spievala „celá knižnica“! Blízky kontakt a komunikácia s obecenstvom spôsobil, že sme do jedného podali výborný, oduševnený výkon, za čo nás vďačné obecenstvo odmenilo búrlivým, dlhotrvajúcim potleskom. Mimoriadne uznanie zožal Miroslav Rajt, ktorý nás sprevádzal virtuóznou hrou na akordeón. Na záver odznel vyžiadaný prídavok a za skandovaného potlesku sme sa s obecenstvom rozlúčili. Možno s uspokojením konštatovať, že naše vystúpenie potešilo srdcia a oblažilo dušu nielen prítomných knihovníkov, ale aj nás samotných. Veď sme opäť raz dôstojne reprezentovali svoje mesto a tiež Pezinské kultúrne centrum, pri ktorom náš súbor pracuje.


   


5. septembra oslávila svoje meniny Regina. Svoj sviatok oslávila vo veľkom štýle aj najznámejšia Regina na Slovensku, rádio Regina a to formou dňa otvorených dverí pod názvom „Rádio Regina dokorán“, keď od samého rána vítala svojich verných poslucháčov – gratulantov v priestoroch obrátenej pyramídy. Aj náš folklórny súbor sa zaradil medzi ranných gratulantov, keď rozsieval radosť a dobrú náladu v átriu i na terase pred budovou Slovenského rozhlasu. Svojim poslucháčom sme nadelili štedrú dávku temperamentných ľudových piesní a získali za to uznanie nielen od poslucháčov, ale i od samotných organizátorov podujatia.


    


20. septembra bola pre náš súbor dňom D, keď sme spolu s dvoma ďalšími folklórnymi súbormi „Obstrléze“ a „Breza“ krstili naše prvé CD s vinohradníckou tematikou. Toto CD sme nahrali vďaka štedrej podpore pezinského podnikateľa a zakladateľa Občianskeho združenia „Srdce Pezinka“ Milana Grella, ktorý je významným mecénom folklóru a s ním spojených ľudových tradícií v Pezinku. Na krst sme sa veľmi tešili aj preto, že krstným otcom bol docent Viliam Gruska, významný slovenský etnograf a kultúrny historik. Po uvedení CD do života mali všetky tri súbory pred početným a žičlivým publikom svoj živý vstup, na ktorom predstavili piesne z nového CD. Briezky očarili svojimi viachlasnými vinárskymi piesňami, súbor Obstrléze zasa pobavil najmä vtipným hovoreným slovom v pezinskom nárečí.
My sme predviedli okrem temperamentných vinohradníckych piesní aj naše osvedčené „hity“, najmä zmes piesní z myjavských kopaníc, ktorými sme publikum priviedli „do varu“. Slniečko nám prialo a do vône cigánskej pečienky, či neodmysliteľného burčiaku vhodne zapadol „Vínny otčenáš“, ktorý sme si s chuťou zaspievali. Spievali sme s radosťou a nadšením, veď so skvostným akordeónovým sprievodom Mira Rajta sa to inak ani nedá! Na záver hádam ešte veľké ĎAKUJEME pánovi Milanovi Grellovi od Folklórneho súboru RADOSŤ za preukázanú priazeň a podporu.


      

 

Po našom vystúpení si dve členky nášho súboru zaspievali s Ľudovou hudbou Rajtovci

11. októbra sme v Pezinskom kultúrnom centre uviedli svoj Jesenný koncert, na ktorý sme si pozvali vzácnych hostí z Moravy: Mužský spevácky zbor BESEDA a Cimbalovú muziku POLAJKA, oba z Valašského Meziříčí. Pre svojich priateľov sme pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého navštívili spoločne „Jablkové hodovanie“ v Skautskom dome na Cajle. Po uvítaní a občerstvení pobavili všetky tri súbory prítomných hodujúcich spontánnym spoločným spievaním podporeným muzikou, čo bolo, samozrejme, vítaným spestrením programu podujatia, ale aj výbornou živou upútavkou na večerný koncert. Ten sa začal o 18:00 hodine. Moderátorka večera uvítala pozvaných hostí medzi ktorými bol aj významný slovenský etnograf, kultúrny historik a krstný otec nového CD-čka, docenta V. J. Grusku.
Ako prvý vystúpil Mužský spevácky zbor BESEDA, ktorý sa pýši 150 ročnou tradíciou na kultúrnej scéne vo Valašskom Meziříčí. V ich príjemnom, viachlasnom podaní zazneli pod taktovkou i v úprave zbormajstra Stanislava Machanca moravské a slovenské ľudové piesne.
Cimbalová muzika POLAJKA, taktiež z Valašského Meziříčí, nezostala svojej povesti, ktorá ju predchádzala nič dlžná. Pod vedením a so spevom Jaroslava Piškulu si podmanila prítomných svojou hrou a svojimi temperamentnými ľudovými pesničkami z Valašska, Slovácka, ale aj zo Slovenska.
Do tretice sa predstavil náš súbor. Po úspešných vystúpeniach našich hostí sme sa vypli k výbornému výkonu a pod vedením a s akordeonovým sprievodom skvelého Mira Rajta sme predstavili obecenstvu okrem svojich osvedčených „hitov“ aj niekoľko nových pesničiek, ktoré mali v jeho repertoári premiéru.
Na záver koncertu zaspievali všetci speváci pod taktovkou majstra Machanca skladbu Georga Friedricha Händla „Canticorum iubilo“, ktorú skomponoval na oslavu zborového spevu.
Večerný program ukončila moderátorka poďakovaním za pomoc a podporu všetkým tým, ktorí sa o úspešný priebeh koncertu pričinili: Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru a jeho riaditeľke Ing. Noskovičovej, generálnemu sponzorovi Dr. Milanovi Grellovi, firme PaBa s.r.o.- Ing. Pavlíne Burgerovej a Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Viceprimátor mesta Pezinok Ing. Andel odovzdal hosťom z Valašského Meziříčí upomienkové predmety od mesta a vedúca súboru Mgr. Miškeríková za náš Folklórny súbor.
Vychádzajúc z vrelého ohlasu obecenstva a tiež našich priateľov z Valašského Meziříčí konštatovatujeme, že Jesenný koncert v Pezinku dopadol na výbornú a bol svojím priebehom dôstojným pokračovaním kultúrnej spolupráce, ktorej základy boli položené v máji t.r., keď sme vystúpili, ako hosť na Jarnom koncerte MPS BESEDA vo Valašskom Meziříčí.

23. októbra sme vystúpili s pásmom piesni pre obyvateľov Domu sociálnych služieb v Kučišdorfskej doline.

5. novembra sme zaspievali bratislavským seniorom v rámci „Dňa novomestského seniora“ v Kultúrnom centre na Vajnorskej ul. v Bratislave III. Svieže a temperamentné ľudové piesne vhodne zapadli do uvoľnenej atmosféry v hľadisku a novomestskí seniori si s nami schuti zaspievali. Náš súbor pod hudobným vedením a s majstrovským akordeónovým sprievodom Mira Rajta opäť podal svoj štandardne dobrý výkon a zožal zaslúžený potlesk v hľadisku a osobnú pochvalu poslanca NR Jozefa Mikloška a PhDr. Miloša Nemečka, šéfredaktora časopisu Generácie, ktorí prišli spevákov pozdraviť do šatne.

8.novembra sa uskutočnil Konzulátfest Pezinok, ktorý organizovali Európsky vinársky rytiersky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia Pezinok.
Európsky vinársky rytierskystav si dáva za cieľ združiť všetkých ľudí, ktorých životná filozofia a osobné princípy sú v súlade so základnými filozofickými tézami, ktoré sú spojené s vínom. Samostatný konzulát EVIRS–u na Slovensku sídli v Pezinku.
Ak je niečo spojené s vínom, nemôže to byť nič zlé. A tak aj my, členovia FS RADOSŤ, sme sa rozhodli vstúpiť do ich sveta a stali sme sa ich priateľmi, v duchu ich filozofie.
Našou filozofiou je láska k folklóru, k slovenskej ľudovej piesni, preto sme im s radosťou odprezentovali Vínny otčenáš, pesničky o víne a vinohradoch, ale aj iné piesne z nášho repertoáru. Vínni Rytieri nás síce nestihli úplne oboznámiť s ich všetkými filozofickými tézami, ale v závere sa naše a ich základné tézy poprepletali a spoločne sme si zaspievali. Bol to pekný večer. Tešíme sa na ďaľšie spoločné stretnutia. S pozdravom, SALVE VINI, priatelia Rytieri.

 


   


(fotografie sú prevzaté zo stránky Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu – EVIRS.sk)

28. novembra sa v spoločenskej sále Pezinského kultúrneho centra uskutočnil spoločný koncert Cimbalovej hudby Miroslava Rajta a nášho súboru nazvaný „Od Ondreja do Troch Kráľov“. Išlo o prvý spoločný projekt oboch súborov, ktorý sa uskutočnil s podporou Mesta Pezinok a Pezinského kultúrneho centra. Miroslav Rajt je hudobným vedúcim nášho súboru a kapelníkom cimbalovej hudby v jednej osobe, takže táto spolupráca vlastne ani nie je žiadnym prekvapením. Miroslav Rajt úspešne koordinoval nácvik oboch súborov. Ešte nikdy sme nespievali so sprievodom cimbalovej hudby, preto bola generálna skúška, ktorá sa uskutočnila dve hodiny pred samotným koncertom, očakávaná s napätím. Tá však dopadla nad očakávanie a po drobných korekciách, sme spievali v dokonalej symbióze s kapelou. Samotný koncert už prebehol bez nervozity a napätia. Spievali sme s veľkým nasadením a uvoľnene. Samostatné hudobné vstupy Rajtovcov boli skvostné a zazneli v nich také skladby, ako „Uhorský tanec č.4 brnkacia“ J. Brahmsa, „Čardáš“ V. Montiho, „Slávik“ – G. Dinicu, skvelé cimbalové sólo a variácie „K Dunaju“ a ďalšie. V prvej polovici koncertu odzneli veselé svetské ľudové piesne, ako sa na Ondreja patrí a druhá polovica sa už niesla v pokojnej atmosfére, v znamení blížiacich sa Vianoc, keď v nej zazneli vianočné piesne a koledy. Na záver koncertu sa účinkujúci rozlúčili so svojím vďačným a žičlivým publikom spoločne zahranou a zaspievanou najkrajšou vianočnou koledou „Tichá noc, svätá noc“. Záverečné „standing ovations“ bolo pre účinkujúcich jagavým zrkadlom a výborným vysvedčením za ich spoločný, skvelý výkon.

 


   


9. decembra sme potešili svojimi pesničkami a vianočnými koledami členov miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bratislave-Karlovej Vsi.

 

 

12. decembra pri našich pesničkách žiarili oči obyvateľov Domova sociálnych služieb v Pezinku na Komenského ulici.

17. decembra v popoludňajších hodinách, sme sa predstavili so svojím adventným programom v spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku na slávnostnom zadaní miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska na Kollárovej ulici a hneď po vystúpení sme sa presunuli do Klubu dôchodcov v Mysleniciach, kde zaspievali seniorom pesničky a vianočné koledy.

Členovia súboru v roku 2014:

Hilda Strapáková
Magda Kollárová
Anna Hološková
Anna Šavarová
Eva Frťalová
Mária Miškeriková
Viera Komendová
Šárka Lefnerová
Pavlina Burgerová
Mária Kakalíková
Anna Mária Mlyneková
Emanuel Penák
Pavol Nagy
Slavomír Frťala
Miroslav Sedlák
Marian Gašparovič
Miroslav Kosa
Milan Vencel
Dušan Kostka
Ivan Dubek
Milan Vaškovič
Miroslav Achberger