archív

naše vystúpenia v júli 2014

9. júla na starobylom hrade Devín opäť zneli hymnické a z národného hľadiska významné piesne, ktoré do jednotného spevníka, ako výraz vďakyvzdania venovaného príležitosti 1150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom na Veľkú Moravu spracoval autor projektu Posolstvo piesní Slovensku a svetu doc. Viliam Ján Gruska. Druhý ročník tohto unikátneho podujatia sa uskutočnil v na pravé poludnie, keď sa na vyše 50 vrchoch, pahorkoch a historicky významných miestach slovenských dejín i prítomnosti rozospievali hrdlá tisícov spevákov z rôznych zoskupení chrámových i folklórnych pod pomyselnou dirigentskou taktovkou autora projektu. Hneď úvodné piesne v staroslovienčine „Otče náš“ a „Viruju“, ale tiež piesne z katolíckych i evanjelických kancionálov, piesne vlastenecké, ľudové i zľudovené, podporili ekumenický charakter podujatia. Náš súbor mal opäť tú česť byť súčasťou tohto veľkolepého podujatia. Ani horúce poludňajšie slniečko nemohlo odradiť spevákov od nadšeného, oduševneného spievania, ku ktorému sa pridávali aj okoloidúci návštevníci starobylého hradu. Svojím nadšením nešetril ani mladý študent z ďalekej Kolumbie, ktorý si odniesol do vlasti spoločnú fotografiu. Opäť sa raz potvrdila aj kvalita našich spevákov, keď dvaja sólisti Eva Frťalová a Pavol Nagy dostali dôveru organizátorov a sólovo zaspievali piesne „Viruju“ a „Keby som bol vtáčkom“. Na záver odznela ľudová pesnička „Kopala studienku“, ktorej melódia, spolu s vlasteneckým textom Janka Matušku, sa pred 170 rokmi stala súčasťou slovenskej štátnej hymny. Srdečná vďaka doc. V.J. Gruskovi a jeho pomocníkom za vytvorenie a zorganizovanie jedinečného projektu, ktorý sa určite stane posolstvom medzi generáciami.