archív

naše vystúpenia v auguste 2014

20. augusta uskutočnilo sa v Malokarpatskej knižnici v Pezinku stretnutie knihovníkov z celého Slovenska. Náš Folklórny súbor RADOSŤ mal to potešenie účastníkom stretnutia zaspievať krásne ľudové piesne zo svojho repertoáru. V polhodinovom vystúpení odzneli najmä veselé a temperamentné piesne, ktoré poslucháčov príslušne uvoľnili a „dostali do varu“, takže okrem „Radostníkov“ zakrátko spievala „celá knižnica“! Blízky kontakt a komunikácia s obecenstvom spôsobil, že sme do jedného podali výborný, oduševnený výkon, za čo nás vďačné obecenstvo odmenilo búrlivým, dlhotrvajúcim potleskom. Mimoriadne uznanie zožal Miroslav Rajt, ktorý nás sprevádzal virtuóznou hrou na akordeón. Na záver odznel vyžiadaný prídavok a za skandovaného potlesku sme sa s obecenstvom rozlúčili. Možno s uspokojením konštatovať, že naše vystúpenie potešilo srdcia a oblažilo dušu nielen prítomných knihovníkov, ale aj nás samotných. Veď sme opäť raz dôstojne reprezentovali svoje mesto a tiež Pezinské kultúrne centrum, pri ktorom náš súbor pracuje.