archív

naše vystúpenia v marci 2013

17. marca sme vystúpili premiérovo so svojím novým, asi 45 minútovým programom, v ZŠ Báhoň, kde sa uskutočnila výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Pesničkový kokteil, v ktorom sa striedali ťahavé i rezké, vážne i rozmarné pesničky bol prijatý nadšeným potleskom prítomných.

26. marca sme s potešením prijali pozvanie organizátorov výročnej členskej schôdze mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, aby vystúpili so svojím novým programom na tejto schôdzi. Na schôdzi boli okrem primátora Mgr. Olivera Solgu prítomní aj predstavitelia vedenia Jednoty dôchodcov Slovenska na čele s predsedom Ing. Jánom Lipianskym. Naše vystúpenie malo mimoriadny úspech a ocenenia sa im dostalo aj osobne od predsedu Lipianskeho. Na tomto vystúpení sa pozitívne prejavila začínajúca spolupráca súboru s hudobníkom Miroslavom Kernom, ktorý zbor aj viedol. Ocenený bol výber pesničiek Marie Miškeríkovej a Anky Hološkovej. Pozitívne bol prijatý aj nový spôsob moderovania programu Evy Frťalovej.

Fotografie sú so stránky Malokarpatského osvetového strediska v Modre