archív

naše vystúpenia v decembri 2015

10. decembra sme usporiadali Veľký Vianočný koncert Kultúrnom centre v Pezinku
16. decembra sme vystúpili v Kultúrnom dome v Dúbravke v Bratislave na podujatí „Strieborná reťaz“ v spoločnosti špičiek seniorského folklóru, ako sú seniorky Lúčnice, seniori SĽUKu vystupujúci pod názvom OZ Kubánkov sen, Zbor Hájiček Chrenovec-Brusno, Cirkevný zbor GLORIA Zohor, ale aj súbory Dolina a Klnka reprezentujúce medzigeneračnú skupinu a ďalší. Náš súbor nesklamal a prirodzene sa zaradil medzi spomínané seniorské folklórne špičky. Zaspievali sme tri pesničky „Viruju“, „Čože je to za prekrásne vtáča“ a spoločne s ostatnými súbormi zaspievali na záver „Daj Boh šťastia“.

17. decembra sme pozdravili svojím vystúpením slávnostnú schôdzu klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku. Svoj program odspievali á capella a zožali zaň srdečný potlesk prítomných členov klubu.

18. decembra sme našimi pesničkami rozsvietili svetielka v očiach seniorov – obyvateľov penziónu na Hrnčiarskej ul. v Pezinku. Starkí si spievali a sem tam sa v oku zaleskla aj tá slzička a to nielen v ich očiach, ale aj v očiach oduševnene spievajúcich Radostníkov. Na záver odznela spoločne zaspievaná „Tichá noc“. Dojemné dopoludnie dokonale naladilo všetkých prítomných na vianočnú nôtu.