archív

naše vystúpenia v apríli 2012

* Folklórne divadlo RADOSŤ

– Premiéra spevohry „Keď chcem dievku vydať“
Miesto: Malá sála Domu kultúry v Pezinku

– Spevohra „Keď chcem dievku vydať“
Miesto: Kultúrny dom Šenkvice

* Pesničkári pezinskí

– Pásmo hovoreného slova a ľudových piesní
Okresný snem Jednoty dôchodcov Pezinok
Miesto: Denné centrum dôchodcov Kollárova ul.

– Pásmo hovoreného slova a ľudových piesní
Okresný snem Jednoty dôchodcov Bratislava III
Miesto: Klub dôchodcov Zlatý dážď, Račianska 91